Dinsdag, 06 Junie 2017

Die koninkryk vd hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het (2)

Wat Christus vir ons geleer het uit die gelykenis waarin Hy die koninkryk vd hemele beskryf het as "soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het" (Matt. 22:1-14), leer Hy dat die wat eendag SONDER  KLEED opdaag by die bruilof, uitgegooi sal word uit die bruilofsaal... (Matt. 22:12,13). Hierdie verwys natuurlik na die "SONDER" kleed, en kan deels verwys na die wat nog nie 'n nuwe kleed gekry het nie (soos ons hieronder sal sien), maar kan ook verwys na die wat wel 'n kleed gekry het, maar dit nie bewaar het nie (sien vorige dagstukkie-http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html),  en dus dan sonder kleed opeindig...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wanneer Christus praat oor die belanrikheid van "om te vas" wanneer Hy, die BRUIDEGOM, weg is, dan vgl. Hy die kind van God met 'n "nuwe leersak" (Matt. 9:17);  wat ook vgl. word met 'n kleed (Matt. 9:16) (soos om 'n nuwe KLEED te kry). In die betrokke gedeelte verduidelik Hy dat "om te vas" is soos om die nuwe leersak (die persoon wat wedergebore is) te vul met nuwe wyn (te vul met die Here se woorde - Sy wysheid en kennis - geestelike voedsel). Die een wat tot bekering kom, bekeer veral van die manier hoe hy "sien" (en daarom begeer hy hierdie voedsel vd Here).  Dit is ook terloops veral waarna die woord bekering verwys het toe Jesus (en Johannes die doper) die mense opgeroep het tot BEKERING, nl. om jou te bekeer van die manier hoe jy "SIEN"!  Jesus se leringe het baie hieroor gegaan, oor hoe ons moet HOOR.  Deur "vas" RAADPLEEG ons die Here en soek Sy voedsel (nuwe wyn).  Let wel dat hierdie voedsel of nuwe wyn nie verwys na die Heilige Gees nie, maar verwys na die Here se woorde, Sy wysheid en kennis - en die Gees lei en leer en oortuig ons hierin/van (-om meer te leer oor "vas", voorwaardes ens., gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/om-te-vas.html)------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somtyds laat die Here toe dat ons fisies honger het of 'n tekort het aan sekere kosse (soos Hy met die volk in die woestyn gemaak het) - met die doel om vir ons daardeur te leer dat DIE MENS NIE VAN BROOD ALLEEN LEWE NIE, MAAR VAN ELKE WOORD WAT UIT DIE MOND VAN GOD UITGAAN (Deu 8:3). 'n Christen wat nie tyd met die Here spandeer nie, of nooit tyd maak vir vas nie, sal vind dat iets skort, want ons is nie gemaak om van brood alleen te lewe nie!  Elkeen van ons het die woorde wat uit God se mond uitgaan, NODIG. (Mat 9:15)(Matt. 17:21; 9:16,17).  Baie Christene is vandag HONGER, en is bv. desperaat en voel daar's geen uitkoms of voel onseker of onvergenoegd of watookal, maar in hulle "hongerte" gaan soek hulle dan antwoorde op verkeerde plekke!??, terwyl wat hulle eintlik moet doen is om tyd te maak met die Here, en/of te vas, en Sy woorde te bepeins....  Wie is dit vir wie ons raadpleeg wanneer ons "honger" het? (Joh 6:35). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Die bruilofsgaste wat eendag na die bruilof gaan, het nou nodig om te vas terwyl die Bruidegom weg is (Matt. 9:15) sodat hulle van hierdie nuwe wyn kan kry. Maar wat met sekere bruilofsgaste of GEROEPENES gebeur, is dat wanneer hulle hierdie nuwe wyn in hulle sakke gooi, dit nie hou nie!  Christus het die beeldspraak gebruik dat dit is soos om 'n NUWE STUK LAP OP 'N OU KLEED TE LAP! - wat dan gebeur is dat die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom 'n erger skeur... (Mat 9:16). Hulle het dus nog nie 'n nuwe kleed gekry nie, alhoewel hulle deel is van die geroepenes...!  Die rede hiervoor? - nie alle GEROEPENES het hulle tot die Here Jesus Christus BEKEER nie. En omdat hulle hul nog nie BEKEER het van die manier hoe hulle SIEN nie, glo hulle nie die EVANGELIE vd koninkryk nie.  Hulle soek hierdie nuwe wyn (vd evangelie) en sit onder die geklank van Christus se woorde, maar hulle "HOOR" nie. In so 'n geval sal die woorde van die evangelie hulle nie verander nie, want die ou sakke kan nie die nuwe wyn dra nie (Matt. 9:15-17). Toe Christus die eerste keer gekom het, het die volk van God gesit onder die geklank van Sy woorde terwyl Hy vir hulle hierdie evangelie van die koninkryk gebring het, maar nie almal het in Hom en in die evangelie geglo nie. Hulle het nog die ou wyn begeer. Hulle het voorgegee dat hulle die Vader ken, maar hulle het nie, want as hulle Hom werklik geken het dan sou hulle na Sy Seun geluister het.  En omdat hulle Christus verwerp het, kon diesulkes nie die Gees ontvang nie, en nie nuut gemaak word nie... al is hulle deel van die GEROEPENES! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/12/die-gees-van-god-2.html). Hulle mag dink dat hulle kinders is van die koninkryk omdat hulle kinders is van Abraham (waarvan die besnydenis 'n teken was onder die ou verbond), maar as hulle nie glo in die Een wat vir hulle kan opwek tot lewe nie, dan het hulle nog nie die nuwe kleed aangetrek nie.  Op dieselfde wyse is daar baie Christene vandag wat hulleself sien as kinders van die koninkryk omdat hulle geloof bely in Christus (en waarvan die Christelike doop 'n teken is), maar as hulle nie die werke het saam met die geloof nie (m.a.w. wat bewys dat hulle inderdaad in Hom glo), dan is hulle geloof dood en dan is hulle naak voor die Here. Baie wat voorgee dat hulle in Christus glo, gee nie ag op Sy woorde nie (glo nie die evangelie nie) en hulle is Hom nie gehoorsaam nie - hulle mag dalk deel wees van die wat UITGENOOI is na die bruilof, maar sal eendag in hulle ou klede bevind word, want in plaas van om 'n nuwe kleed te kry, het hulle die ou kleed probeer lap met 'n nuwe stuk lap... 

Daar is 2 voorwaardes wat die mens moet nakom voor hy weergebore kan word, nl. bekering en geloof (Mark. 1:15).  Min kerke preek vandag "bekering" saam met geloof. Inteendeel, Christene neem glad aanstoot wanneer werke (GEHOORSAAMHEID) saam met geloof gepreek word (of wanneer daar gepraat word oor die pad van godsaligheid!).  Vele Christene glo vandag dat geloof slegs 'n belydenis is en leef steeds vir hulleself;  hulle besef nie eens dat hulle 'n besluit moet maak om die Here te DIEN en vir Hom te leef (gehoorsaam) nie! Hulle besef nie dat BEKERING deel is van GELOOF nie. Hulle sit in die Christelike kerk as mense wat bely dat hulle Christene is, maar hulle is ongehoorsaam aan die Here en glo nie eens regtig die waarheid nie!  Kyk maar hoeveel Christene hang wereldse wysheid aan en probeer die waarheid van die Bybel verdraai om by hulle sieninge in te pas (in plaas van dat hulle hulle sieninge moet verander om by die Skrif in te pas). Baie kerke maak glad nie meer staat op die waarheid van die Skrif nie, maar besluit self wat is waarheid en wat nie -  lidmate dink glad dat die waarheid bepaal kan word deurdat die gemeente "stem"  oor wat hulle toelaat en wat nie! In plaas van om hulle lidmate lering te gee in die waarheid,  en hulle te waarsku teen afgodspraktyke en teen sonde tot die dood, is hulle liewer besig om wat sleg is goed te maak, en goed sleg! (Jes. 5:20). Die kerk is besig om te LASTER wanneer hulle hul eie waarhede begin skep bo die Here se waarheid, en hulle hoop al meer begin plaas op leringe wat in teenstelling is met dit wat Christus geleer het in die EVANGELIE van die koninkryk. 

Die wat nog met ou gelapte klede rondloop, het hulle nog nie bekeer van die manier hoe "hulle sien" nie, en kan dus nie die Gees ontvang nie! (en kan dus nie die dinge van die Gees verstaan nie).  Die probleem met die ou kleed of leersak is dat hulle die ou wyn bo die nuwe begeer (Luk. 5:39). En ons kan sien , soos bo genoem, dat hierdie direk verband hou met die manier "hoe iemand SIEN".  Die nuwe leersak begeer die kennis en wysheid van die nuwe verbond (die evangelie van die koninkryk), en het hom bekeer van sy eie, tot die manier "hoe die Here SIEN". Wat Christus vir ons geleer het is dat as ons NUWE wyn in ou leersakke gooi, dit sal bars! (Matt. 9:17).   As iemand nie regtig tot bekering kom nie, dan sal hy nie die dinge van die Gees verstaan nie, "soos iemand met 'n ou gelapte kleed"  (1Kor. 2:14 - Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word").  Die "broeder" wat dus nog nie werklik tot bekering gekom het nie (m.a.w. nog nie hom bekeer het van sy eie wil nie, en nie ag gee op die evangelie vd koninkryk nie), sal nie instaat wees om die nuwe wyn te dra nie! En dit sal ook met verloop van tyd duidelik word dat hy nie regtig die nuwe wyn begeer nie, want die oue smaak vir hom beter! Om die NUWE WYN te behou moet jy 'n nuwe leersak wees - soos om 'n nuwe kleed te kry! Maar die ou leersak wat nie die nuwe wyn kan behou nie, sal nie die vrug kan dra wat nodig is om die ewige lewe te beerwe nie... (http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html).  Dit is slegs die nuwe leersak. of die een met hierdie nuwe KLEED, wat kan bely dat hy inderdaad "vry" is, want hy wil doen wat die Gees wil (en daarom "verstaan" hy die geestelike)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html).  Dit is maklik om te sien wie VRY is, want die vrye begeer die dinge van die Gees! (Gal. 5:17; Jak. 4).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sommige wat wel 'n nuwe kleed ontvang het, se kleed is ongelukkig weer deur die sonde bevlek... (Jud. 1:23)(soos die wat wel begin vrug dra, maar hulle vrug verloor...)  -  daar is egter altyd hoop vir die een wat hom tot die Here bekeer!(Luk 15:21)  En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. (Luk 15:22)  Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ‘n ring vir sy hand en skoene vir sy voete.   Vir 'n dagstukkie hieroor, gaan na: 
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html._________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/nuwe-wyn-moet-in-nuwe-sakke-gegooi-word.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/om-te-vas.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/hoekom-voel-sommige-christene-dat-die.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag, 23 Mei 2017

Die koninkryk vd hemele "is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het" (1)

In hierdie dagstukkie wil ons kyk na hoe Christus die koninkryk van die hemele beskryf het deur
DIE GELYKENIS:  "Die koninkryk vd hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het".

LEES  Matt. 22:1-14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die term "koninkryk van God" verwys natuurlik na die koninkryk waar Hy "TEENWOORDIG" is en "IN BEHEER" (Hy is die Koning!)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html). M.a.w., in die hemel is Hy "teenwoordig en in beheer", maar Sy koninkryk is nie net 'n HEMELSE koninkryk nie, maar ook GEESTELIK van aard, (en het dus al gekom) in die sin van dat die gelowige die Here Koning maak van sy lewe, en Hom in beheer plaas, en die Heilige Gees ontvang (m.a.w., in hierdie "geestelike" koninkryk is Hy teenwoordig deur Sy Gees). Die koninkryk van God is verder FISIES van aard omdat die Here Jesus, wanneer Hy terugkom, Sy aardse fisiese koninkryk gaan verwek hier op aarde. Hierdie gebeurtenis is iets waarna die volk van Israel uitgesien het vir baie eeue, en hulle het daarna verwys as die "koninkryk van Israel" (Hand. 1:6) omdat daar geprofeteer was van hoe Christus die land en volk sal herstel en Sy ewige troon daar vestig. (Dan 2:44 - "Maar in die dae van dié konings ("voete op beeld wat  Nebukadnésar in droom gesien het) sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—"). Alhoewel die koninkryk van Israel meer verwysend is/was na die volk Israel in die beloofde land (en l.w. dat God by hulle was/teenwoordig was d.m.v. die tabernakel/tempel), moet ons verstaan dat Sy aardse koninkryk wat Hy sal verwek wanneer Hy terugkom, ook vanuit die beloofde land sal wees, en Hy sal Koning wees oor die hele aarde (in beheer), en FISIES SELF TEENWOORDIG! (Ps. 47:2)(Sag. 14:9 - "En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een").  Die profeet Jeremia het ook geprofeteer dat wanneer Christus terugkom, Hy vanuit JERUSALEM sal regeer oor die hele aarde (Jer. 33:16; 3:17)(1 Kon. 11:36)http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/jerusalem.html. Tog, al het die profete geweet van hierdie koninkryk en die volk hierna uitgesien, was die evangelie van die koninkryk eers begin preek met Johannes die Doper! (Luk. 16:16). Deur hierdie evangelie vd koninkryk het Christus vir ons baie geleer oor die koninkryk van die hemele (koninkryk van God). As ons nie ag gee op die EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK nie, dan sal ons sukkel om bg. te verstaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   Iets wat Jesus geleer het oor die koninkryk van die hemele/God, is dat die KONINKRYK VD HEMELE vgl. kan word met 'N KONING WAT 'N BRUILOF VIR SY SEUN BEREI... Hierdie is huidiglik besig om te gebeur, want die Vader is besig om 'n bruilof vir Sy Seun Christus Jesus te berei...  Ook volgens O.T. profesiee sal die Here 'n maaltyd berei wanneer Hy die land herstel (Jes. 25:6). Dit is ook interessant hoe hierdie "beeldspraak" in die N.T. gebruik word...  -kyk bv. hoe die "diensknegte wag op die bruidegom" in Matt. 25.  In Matt. 9:15 het Jesus die dissipels "bruilofsgaste" genoem. Johannes het homself 'n "vriend vd bruidegom" genoem in Joh. 3:29.  (en hier in Matt. 22:11 word die bruilofsgas ook "vriend" genoem..).  Daar is ook die gelykenis vd 10 (diens)maagde (Matt. 25)..., en vgl. dit ook met Luk. 14:24 - ("Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie").... Hetsy beeldspraak of letterlik, dit is slegs die wat gesien word as "gereed" wanneer Christus terugkom (die wat nie naak bevind gaan word nie), wat sal deel he aan hierdie maaltyd: -("Luk 12:40)  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie".). Baie sal na die bruilof gaan, maar uitgegooi word (soos die gelykenis hier in Matt. 22 vir ons leer), en dus nie deelneem aan die maaltyd nie!  Ons moet dus seker maak dat ons verstaan wat bedoel word met die begrippe "om gereed te wees" en "om nie naak bevind te word nie". Rol asb. af "OM DIE GELYKENIS VAN NADERBY TE BESTUDEER (vir uitleg) - waar slegs een interpretasie bespreek word, maar maak nie saak watter interpretasie gebruik word nie, dit EINDIG altyd by die feit DAT DIE WAT SONDER BRUILOFSKLEED NA DIE BRUILOFSMAAL GAAN, UITGEGOOI SAL WORD UIT DIE BRUILOFSAAL...  Wat ons verder leer uit hierdie gelykenis, is dat ons huidiglik leef in die tyd waar die diensknegte uitgestuur word en mense uitgenooi word (mense van alle stamme, volke, tale en nasies) na DIE BRUILOFSMAAL, en l.w. "slegtes" sowel "goeies" ! (Matt. 22:10).  Sommige (wat uitgenooi is, en gaan om die bruilofsmaal te geniet), sal uitgegooi word omdat hulle nie 'n bruilofskleed aan het nie... (m.a.w., hulle was nie "gereed" nie - Openb. 3:18).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:


Om te verstaan wat bedoel word met die "bruilofskleed", moet ons gaan kyk na die besonderse betekenis van kleed in die Skrif, bv. "iemand wat NAAK is kan toegedek word met 'n KLEED" (Eseg. 18:16). Soos ons weet maak die N.T. veral bemoeienis met die geestelike, want die vleeslike onder die ou verbond was slegs 'n skaduwee van dit wat sou kom...  Die geestelike betekenis van naaktheid in die Skrif gaan oor "skaamwees" en "vernedering" weens ontbloting (Openb. 16:15; 2 Kor. 5:3; Hand. 19:16; 1 Kor. 4:11; Hos. 2:3; Jes. 20...) - en daarom het ons elkeen 'n kleed nodig!  Net soos die bewustheid van om fisies naak te wees (en skaam ontbloot), iets is wat na die sondeval gekom het (Gen. 2:25; 3:7,11),  OP DIESELFDE WYSE SAL DIE SONDER (BRUILOFS)KLEED SKAAM WEES EN VERNEDER VOEL (omdat hy/sy ONTBLOOT is). Die een wat kaal is, staan heeltemal bloot vir almal om te sien.  Deur GELOOF ontvang ons 'n bedekking (Rom. 4), amper asof ons 'n kleed ontvang.  Ons koop vir ons WIT KLERE dat ons ons kan aantrek en die skande van ons naaktheid nie geopenbaar word nie! (Openb. 3:18)(http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html)
(Rom 4:7 - "Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is").  

Maar DIE WAT NIE HULLE KLERE BEWAAR NIE, SAL HULLSELF steeds IN HIERDIE SKAAM NAAKTE POSISIE BEVIND - hulle sonde nie bedek nie en dus sal hulle onder oordeel kom daarvoor (Openb. 16:15 - "Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie"). Wat help dit iemand kom tot geloof en sy sonde word bedek (hy kry dus klere of 'n kleed), maar hy bewaar nie sy klere nie?  Die gevaar van so 'n Christen wat nie ag gee op die pad van godsaligheid nie, is dat hy "naak" bevind sal word op die dag van die bruilof!  Baie Christene loop rond soos mense SONDER KLERE - hierdie beeldspraak word in Openb. 3 gebruik waar die gemeente van Laodicense aangekla word dat hulle "lou" is.  Hulle dink dat hulle ryk is en aan niks gebrek het nie, maar is voor die Here soos mense wat nie klere het nie en is NAAK (vgl. met Jak. 5:1-7). (Openb. 3:18 - "Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien"). Om naak rond te loop of om naak gemaak te word in die publiek, is 'n skande - die wat so rondloop word belaster en hanteer soos uitvaagsels van die wereld, en volgens Paulus "die afskraapsel van almal" (1 Kor. 4:11-13). Op dieselfde wyse sal die wat "geestelik" NAAK is a.g.v. ONGEHOORSAAMHEID en ONGELOOF, eendag hanteer word soos die afskraapsel van almal. Mag elkeen wat GEROEP word tog seker maak dat hy hom/haarself nie in hierdie vreeslike posisie bevind wanneer hy voor Christus Jesus verskyn nie... Kom, en koop van Hom, WIT KLERE! (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html). (Mat 22:14)  "Want baie is geroep, maar min uitverkies").
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html (en rol af in pos om die geestelike betekenis van "naak" te verstaan)
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/wat-het-jesus-bedoel-met-aan-hom-wat.html
_________________________________________________________________________________UITEENSETTING VAN SKRIFGEDEELTE:
(Mat 22:1)  En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê:
(Mat 22:2)  Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het
(Mat 22:3)  en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.  - die Koning (die Vader) berei 'n bruilof voor vir Sy Seun (Christus Jesus), en Hy (Vader/Seun) stuur diensknegte (profete, Johannes die Doper, dissipels...) uit om die genooides te roep (Matt. 10:6,7; Mark. 6:7-11)("genooides = geroepenes" - in hierdie geval, die volk van Israel)("diensknegte = vriende = ook bruilofsgaste", m.a.w. self ook geroep" /  diensknegte verwys na die wat afgesonder word vir diens;  hulle stel hulleself ondergeskik aan hulle Koning).
(Mat 22:4)  Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.  - die genooides het nie geluister nie, so die Koning het weer ander diensknegte na hulle gestuur
(Mat 22:5)  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak. - sekeres vd volk van Israel het vir Christus Jesus verwerp - hulle het nie regtig die Vader geKEN nie, anders sou hulle vir Christus Jesus ontvang het
(Mat 22:6)  En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. - vervolging op Christene; (Mat 23:34 - "Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg")
(Mat 22:7)  Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. - verwoesting van Jerusalem, volk versprei oor aarde - 70 n.C. plaasgevind
(Mat 22:8)  Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. (Hand. 13:46) 
(Mat 22:9)  Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. - diensknegte wend hulle na die heidene, en nooi almal uit (alle stamme, nasies, volke, tale)("evangelie van vrede")(Hand. 10; Rom. 11)
(Mat 22:10)  En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies (Matt. 13:38 en 47; 1 Kor. 6:9-11; Openb. 2; 1 Joh. 2:19), en die bruilofsaal het vol gaste geword.
(Mat 22:11)  En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie. - (WAS NIE GEREED NIE - HET NIE DIE VOORWAARDES NAGEKOM NIE)(onkruid-akteurs,die voorgee-gelowiges)(kaf-die wat geen vrug dra, of nie die nodige vrug dra nie)(bokke-die wat onbarmhartig is)
(Mat 22:12)  En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.
(Mat 22:13)  Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
(Mat 22:14)  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Woensdag, 12 April 2017

Wat beteken dit om 'n "rein of suiwer hart" te he?

Die met REIN harte word gesien as "salig", want hulle sal vir God sien (Matt. 5:8). Koning Dawid het ook die belangrikheid van 'n rein of suiwer hart verstaan, en het gebid dat die Here 'n rein hart in hom sal skep ...(Ps. 51:10).  Hierdie "besnydenis van die hart" is egter nie alleenlik iets wat net deur die Here in die gelowige gedoen word (soos baie glo) nie, maar is ook iets wat die Here van elke gelowige verwag om self te doen................................................................................................................................. Dit is interessant om te sien hoe die tema van "suiwer hart" aansluit by die tema van die "besnydenis" (vd hart).  Die tema van " die besnydenis" gaan nie net oor die "besnydenis van die vlees" (vleeslike besnydenis) nie, maar gaan ook oor (en veral oor) die BESNYDENIS VAN DIE HART! (Eseg. 44:9...). Die vleeslike besnydenis was wel 'n teken van die ou verbond, maar ONGEHOORSAMES was steeds gesien as onbesnedes al was hulle ook vleeslik besny! (Jer. 9:25...). Ook in die N.T. word die ONGEHOORSAMES en die wat die Heilige Gees weerstaan, voorgestel as die "wie se harte en ore nie besny is nie" (Hand. 7:51, Matt. 13:15, Hand. 28:27)In verskeie ander skrifte verwys 'n "onbesnede hart" veral na die wat (alhoewel "kinders van God")(en sommiges wat ook vleeslik besny was!) stap in sonde en ongehoorsaam is aan die Here (m.a.w. dit verwys na die ongehoorsame gelowiges, die wat die ongeregtigheid liefhet - Lev. 26:41; Eseg. 44:90), en "die wie se harte VERKEERD is" (Jer. 9:26) en gewentens besoedel (1 Kor. 8:7...)-soos die wyse wat hom beroem op sy wysheid, -of die sterke wat hom beroem op sy sterkte, -of die ryke op sy rykdom... (Jer. 9:23)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Die Bybel leer vir ons hoe ons ons eie harte kan ondersoek om te sien of dit suiwer / rein is, of besoedel / onrein is.  Daar is bepaalde kenmerke wat bv. die met rein harte beskryf, soos dat die met rein (skoon/suiwer) harte ook die is wat die Here vrees (Ps. 19:9, en vgl. met Hand. 10:35).  Die wat NIE die Here vrees nie (bv. die wat "eie wil" bo die Here se wil kies, of nie bereid is om lewe te verloor ter wille van die Here nie...) se harte is nie suiwer nie. 

-  Verder is dit ook elkeen se eie WOORDE wat getuig wat in sy binneste aangaan (Spr. 15:26). Christus het ook hierdie feit bevestig in Matt. 12:34.  Dit wat die mens "praat" wys of sy/haar hart REIN (skoon), of ONREIN (besoedel) is - "want uit die oorvloed vd hart praat die mond..." Die begrip "suiwer" of rein hart verwys na die wat "skoon" van hart is (Ps. 51:10). Bv., die Here se woorde is altyd REIN ("skoon" - nie besmet nie)(Ps. 12:6), want in Hom is niks onrein nie, maar die wat valse leerstellings verkondig se woorde is BESMET en dit wys wat in hulle harte aangaan en dat hulle harte onrein is...


-  Selfs dit wat iemand dink (m.a.w. soos watter gedagtes hy koester of dit wat hy bedink), wys of sy hart suiwer is of nie!  Dit wat uit die hart uit kom, kan dus iemand BESOEDEL (sou die hart onrein wees). Christus het geleer dat dit nie dit is wat ingaan in die liggaam wat iemand besoedel niemaar dit wat uit die hart uit kom (Mark. 7:21; Matt. 15:19);  m.a.w., soos iemand wat onrein (besoedel) word DEUR SY GEDAGTES- Mat 5:28 - "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het" -  In hierdie geval is die persoon wat "in sy hart egbreuk pleeg", se hart NIE SUIWER nie. Dit is dus wat hy "in sy hart bedink" (in sy hart doen of bedink om te doen) wat hom onrein maak.  Net soos wat die fisiese daad van sonde die liggaam onrein maak, so kan sondige gedagtes en verkeerde of nie-opregte bedoelinge iemand ook onrein maak. Mense se begeerlikhede, in geval van dinge wat ons nie moet begeer nie, kan veroorsaak dat hulle deur die kwaad versoek word (Jak. 1:13,14).  Hierdie soort begeerlikhede of gedagtes baar sonde as dit ontvang word! (Jak. 1:15), en het tot gevolg dat iemand onrein word daardeur.  Elke Christen word geroep tot HEILIGMAKING! (1 Thess. 4:7)(m.a.w., nie geroep tot onreinheid nie, maar geroep om hom/haarself af te sonder vir die Here).  

(1)  Deels is die besnydenis van die hart iets wat die Here self doen in die gelowige (Deut. 30:6)(wedergeboorte - Sy saad...)
(2)  maar deels is dit ook iets wat van elke gelowige verwag word in die sin van dat elke Christen sy/haar eie lewenswandel moet heilig (afsonder) vir die Here (1 Pet. 1:15) - m.a.w., daar word ook van elke gelowige verwag om sy/haar eie "hart te besny" (Deut. 10:16) http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/die-godsaligheid.html.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onreinheid is een van die "werke van die vlees" (Gal. 5:19).  Die begrip "onrein" word in verskillende kontekste in die Skrif gebruik, en ons moet besef dat "om onrein te wees", nie altyd beteken dat iemand sondig is nie!; alhoewel, in meeste kontekste van die N.T. verwys die woord "onrein" veral na die wat besoedel is van SONDE, hetsy deur: 
(1)  fisiese sonde (waardeur die liggaam besoedel word-Jak. 3:6; Kol. 2:11; Jak. 5:3; 1 Pet. 4:6; Gal. 5:19,24; 6:8;  Hebr. 9:13...), OF 
(2)  deur bedoeling, gedagtes, begeertes en oorlegginge van die hart (waardeur die gewete besoedel word-1 Kor. 8:7; Tit. 1:15; 1 Pet. 3:21), (en waardeur die hart besoedel word- 1 Joh. 3:17,20,21; 2 Pet. 2:14; Jak. 3:14; Openb. 18:7; Jak. 1:26; Hebr. 3:10,12; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 2:22; Ef. 4:18; 1 Kor. 7:37; Rom. 10:6...). 

M.a.w., die vraag wat elkeen moet vra is, wat in sy hart aangaan?  'n Interessante vb. is die van Mark. 10:17-23 van die persoon wat kom navraag doen het oor die ontvang van die ewige lewe...  In die betrokke gedeelte wys Jesus vir hom wat in sy hart aangaan en wys hom dat hy te geheg is aan sy besittings. Hy het gedink dat hy die eerste gebod nakom, maar hy het nie want die begeertes van sy hart het iets anders gewys. ELKE CHRISTEN MOET SEKER MAAK DAT HY OOK SELF SY HART BESNY DEUR AG TE GEE OP DIE OORLEGGINGE, BEGEERTES EN GEDAGTES VAN SY HART. As iemand bv. gedagtes van sonde koester, dan is dit dit wat in sy hart aangaan (Hebr. 4:12). In Ps. 24:3,4 word "suiwer hart" beskryf as die een wat nie sy siel ophef tot nietigheid nie en nie vals sweer nie;  maar die wat hulle verontreinig deur die BEGEERTE van nietighede, se harte word besoedel.  Die wat bv. vals sweer, se harte getuig van iets anders as wat hulle verklaar - alhoewel hulle voorgee hulle bedoel dit wat hulle verklaar, is hulle harte besig om te lieg - hulle harte is m.a.w. nie opreg of suiwer nie. Jakobus raak ook hierdie onderwerp aan in Jak. 4:8b - ".......suiwer die harte, julle dubbelhartighes!".  En l.w., hier geskryf aan Christene en in konteks met die wie se BEGEERTE is om vriende van die wêreld te wees - hulle is dubbelhartig en wil beide die Here en die wêreld dien.  Paulus leer vir ons in 2 Kor. 10:4,5 dat die wapens van ons stryd nie vleeslik is nie...., maar, Wat is hierdie wapens?, en hoe word hierdie vestings neergewerp?  Die "Wapens" wat hier genoem word is o.a. dat ons:
-  planne (gedagtes) en skanse (soos mure) wat opgewerp word teen die kennis van God, moet verbreek;  (1 Kor. 1:27; 3:19,20) (m.a.w. valse of verdraaide leerstellings; eie wil ens.)
en dat ons:
elke gedagte (bv. sondige gedagtes) gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. (Hebr. 4:12; Rom. 1:21; 8:5; 1 Joh. 2:15,16)(Kol 3:2 - "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie").
__________________________________________________________________________________________________________________________________

GEDAGTE:In die Skrif is dit slegs die GEHOORSAMES wat gesien word "as besny" (m.a.w. besny na die hart)(Kol. 2:11).  Die vleeslike besnydenis was 'n teken of bewys van wie dit is wat glo (en ook soos 'n belydenis, m.a.w. het bewys wie dit is in wie hulle glo en vir wie hulle dien)(Rom. 4:11) - Op dieselfde wyse is die BESNYDENIS VAN HART 'n bewys of teken van wie dit is wat glo (en ook soos 'n belydenis van wie dit is in wie jy glo en vir wie jy dien!) Dit gaan dus oor wie dit is aan wie jy jouself ONDERWERP. As jy bely dat jy GLO, dan moet jou hart ook getuig dat jy GLO.  
-Waarvan getuig jou hart? Aan wie is jy gehoorsaam? Wat is dit wat jy in jou hart begeer?  Begeer jy eer van mense en/of dinge soos rykdom..., of is jou begeerte na die Here?  
-Wat is dit wat jy in jou hart bedink? Bedink jy die dinge van die wereld, of die dinge van God? Koester jy gedagtes van sonde, of lê jy die liggaam vd sondige vlees af?  Koester jy gedagtes en leringe van wêreldse wysheid, of soek jy eerder die waarheid en plaas jou gedagtes op die dinge daarbo?  
-Wie is dit vir wie jy soek, en wie is dit vir wie jy raadpleeg? Raadpleeg jy wêreldse wysheid en afgode (dus afgodspraktyke), of raadpleeg jy die Here?  
-Hoe klink die woorde wat uit jou mond uit kom?  Wat is jou getuienis? Wat is dit wat jy verkondig? Verkondig jy wereldse wysheid, of verkondig jy die waarheid en leringe wat Christus gebring het? 

Wat is dit wat in jou hart aangaan?, want dit wat in jou hart aangaan, wys of jy rein of onrein van hart is. Jou woorde en wat jy dink en wat jy doen is 'n getuienis van jou hart se toestand en wys wat dit is waarin jy glo en wat vir jou belangrik is... 

_________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/09/rein-skrifgedeeltes-en-betekenis.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html

Woensdag, 05 April 2017

Wie sal uiteindelik ingaan in die Koninkryk van God?

(Dan 7:27 - "Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees".
_________________________________________________________________________________
Alhoewel baie die besnydenis (van die vlees) gesien het as die bepalende faktor van "wie gaan erf", was dit slegs 'n TEKEN hiervan, en moet eerder gesien word as 'n teken van die geslag waaruit die kinders vd koninkryk gekies sal word;  want alhoewel die kinders van Abraham hulleself sien as "die kinders van die koninkryk" (kinders wat gaan erf) omdat hulle die belofte het, kom hierdie belofte met voorwaardes!  Nie almal wat hulleself kinders vd koninkryk noem (en die wat gebore is uit die geslag van Abraham) sal op die ou end erf nie! (Matt. 8:12; 22:14), want die besnydenis vd vlees was slegs van krag as iemand GEHOORSAAM was, en ongehoorsame gelowiges was steeds gesien soos onbesnedes in die Here se oë (al was hulle ook vleeslike besny!)(Deut. 10:16; Jer. 9:26; Jer. 4:4...). M.a.w., die vleeslike besnydenis kon nie alleen bepaal wie op die ou end aangeneem word nie, want GELOOF was nog altyd die voorwaarde (Rom. 4:9,13), en gehoorsaamheid is 'n bewys van wie dit is wat glo...(Gen. 12:1-7; Gen. 17). Hier sien ons die belangrikheid vd tema vd "besnydenis van die hart".  Die besnydenis was dus 'n teken tussen al die volke van wie dit is wat op die ou end aangeneem word en in die koninkryk ingaan, MAAR met voorwaardes;  of meer presies, die besnydenis was 'n teken van die geslag(slyn van Abraham) waaruit daar 'n geslag gekies sal word vir die koninkryk van God...   Die besnydenis vd vlees het verder nie net verwys na hoe die Here vir hulle 'n God sal wees nie, maar ook gewys wie dit is wat kies om vir Hom 'n volk te wees;  dus, as 'n seun vd volk geweier het om hom te laat besny, moes hy afgesny word vd volk, want na regte het hy deur sy weiering bewys dat hy nie 'n priester wil wees vir die Here nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html)). Tussen al die volke, het God hierdie volk uitverkies ter wille van Abraham se GELOOF - die volk Israel was dus gesien soos 'n eersgebore seun van God... (Eks. 4:22), die EERSTELINGE van Sy opbrings (Jer. 2:3), en soos ons weet is dit die eersgeborenes wat erf!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die belofte van die Messias en Sy ewige troon sou ook kom deur die geslag van Abraham, maar nie deur enige geslagslyn nie !  Die "ewige troon" is spesifiek bevestig deur die geslag van Abraham, Isak (nie Ismael nie - Gen. 15:4), Jakob (nie Esau nie - Gen. 17:19), en Dawid (gebore uit die geslag van Peres - NIE Serag nie - en uit die geslag van Juda... Gen. 38; Matt. 1:3).  Die Messias sou NIE gebore word uit die geslag van Ismael of Esau of Serag nie, maar uit die geslag van Dawid -  en Jesus Christus is inderdaad gebore uit die geslag (van Dawid)(Matt. 1).  Dit is slegs die wat deel is van hierdie geslagslyn en die gehoorsaamheid / geloof het (m.a.w. "besnede na hart"), wat sal erf!  ...-die wat gebore is uit die geslag van Abraham, meer spesifiek, Abraham, Isak, Jakob, Dawid - Jesus Christus (dus gebore uit die geslag van Jesus Christus - geestelik gebore)(die wat die gehoorsaamheid en geloof het) hulle sal ingaan in die koninkryk.  As Hy, wat nie net mens is nie maar ook die Seun van God (deur die saad v/d Heilige Gees-Matt. 1:18) self kinders het, dan sou dit beteken dat Sy kinders deel is van daardie geslagslyn wat gaan erf, maar natuurlik ontvang hulle hierdie kindskap nie deur die vlees nie, maar deur die geloof (deur Sy Gees)! Hulle is dus "kinders vd geloof" - KINDERS van Jesus Christus (en die Christelike Doop is 'n TEKEN hiervan). Christene is dus geestelik deel van hierdie "geslagslyn" omdat hulle "gebore word uit God" (wedergeboorte - saad van God - water en Gees) - hulle word kinders deur hulle geloof in Jesus Christus - en is dus KINDERS VAN ABRAHAM!  (Gal 3:29 - "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename").  En omdat hulle ook nou kinders is van Abraham (deur Jesus Christus se saad-Gal. 3:16), beteken dit dat hulle op dieselfde wyse geroep word as die res van die Hebreeuse volk, waaruit 'n geslag gekies sal word vir die koninkryk van God... - aan hulle kom die beloftes toe, maar met voorwaardes! (die voorwaardes van geloof en gehoorsaamheid).

Christus Jesus doop Sy kinders met Sy Gees, doop hulle in Sy liggaam in, sodat hulle gebore is uit Hom (gebore uit Sy saad)(dus nie net gebore uit water nie, maar ook gebore uit die Gees, en die wat gebore is uit die Gees, is gees...)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html).(Rom 8:29 - "Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders").

Maar moet ons onthou dat dit altyd iemand se werke is wat bewys of hy regtig 'n kind van Abraham  is of nie! (Joh 8:39), want geloof sonder werke is dood... Jak. 2:26.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Nie net sou die Here vir Hom 'n volk versamel uit die kinders van Abraham nie, maar die belofte was ook dat die heidene die kans sou kry om deel te wees van hierdie volk (Hand. 15:14)(Hand. 3:25).  Die Christelike kerk bestaan nie net uit Christelike Jode nie, maar ook uit "Christene uit die heidene".  (Gal 3:16 - "Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus"). Dit beteken dus dat DIE BELOFTES nie toegesê was aan die kinders van die vlees nie, maar meer spesifiek aan die kinders gebore uit die Gees, die wat in Christus Jesus GLO (dus uit Sy Saad) -dus, die wat deur Hom gevul word met Sy Gees. Hierdie belofte van die Gees wat uitgestort sou word op die "GELOWIGE kinders van die vlees" was spesifiek bedoel vir die wat in die koninkryk van God ingaan, en dit was direk gekoppel aan die koms van die Messias.  Hy sou die Een wees wat hulle vul met Sy Gees. Moses het ook geprofeteer van hierdie Profeet wat deur die Vader verwek sou word uit die midde van hulle, en hoe die Vader Sy woorde in Sy mond sal lê en hulle sal leer alles wat die Vader Hom beveel... (Deut. 18:18) - en dan sê Moses die volgende in v.19:  "En die man wat nie luister na my (die Vader se) woorde wat Hy (die Profeet) in my (Sy) Naam spreek nie, van hom sal Ek (die Vader) self rekenskap afeis".  Hier sien ons die belangrikheid van hoe gehoorsaamheid geloof beskryf. Niemand kan ingaan in die koninkryk van God as hulle hul nie BEKEER en GLO in die Here Jesus Christus (as die Saad) en gevul word met Sy Gees nie. Jesus Christus, as EERSGEBORENE vd skepping (Kol. 1:15,18; Hebr. 1:6), sal alles erf, en die wat hulle tot Hom BEKEER en in Hom GLO, sal as kinders saam met Hom erf (Dan. 7:27). Hy is ook die eersgeborene uit die dode (Openb. 1:5; Kol. 1:18) en het mag om ons op te wek tot lewe sodat ons kan ingaan in Sy koninkryk (Hebr. 2:14), want geen vlees en bloed sal die koninkryk van God beërwe nie - 1 Kor. 15:50).

Die belofte van wie dit is wat sal ingaan in die Koninkryk van God, is dus wel gemaak aan DIE KINDERS VAN ABRAHAM met geloof en gehoorsaamheid as voorwaardes, maar meer spesifiek die kinders gebore uit die Gees (geestelike deel vd geslagslyn van Christus Jesus)  - m.a.w., die wat  GLO in Christus Jesus en GEHOORSAAM is aan Sy woorde (waardeur ons geestelik Sy kinders word, Sy Saad verkry en gesien word as kinders van Abraham), siende Hy die Eersgeborene is van die hele skepping (Kol. 1:15), en dus die Een wat alles gaan erf...(en as ons Sy kinders is, sal ons saam met Hom erf)(Gal. 4; Joh. 3:16; Openb. 21:7; 1 Kor. 15:50; Matt. 5:5...) - (Openb. 21:7 - "Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees").
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/08/die-gees-van-god-4.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html

Dinsdag, 04 April 2017

Aan wie word die gees van dwaling gestuur?

Iets wat kenmerkend is van die laaste dae (soos wat vir ons in 2 Thess. 2:11 beskryf word) is dat baie mense op 'n dwaalspoor sal gaan,  en   DIE   LEUEN   SAL   GLO  .  Dit beteken dat baie wat glo hulle "sien reg", sien eintlik verkeerd!  Kan dit moontlik wees?  Ja. Hierdie feit word in verskeie skrifte bevestig. Die manier hoe "dwaling" beskryf word in die Skrif, het te doen met mense wat BEDRIEG word om 'n verdraaide waarheid of onwaarheid te glo. Dwaling kom deur die valse leraars of valse profete, valse herders..., en diesulkes word voorgestel as "slu" en "listig" (Ef. 4:14),  Maar dit is 'n sekere soort mens wat vir hulle leuens val! en hierdie mens (of "gelowige") word vir ons baie goed beskryf in die Bybel. Wanneer ons praat oor die onderwerp van "dwaal", dan is dit ook interessant om te sien hoe hierdie onderwerp inskakel by die kwessie van "WIE DIT IS VIR WIE ONS RAADPLEEG" (wanneer ons bv. antwoorde soek). Ware gelowiges SOEK die Here en Raadpleeg Hom, maar die afvalliges sal onder oordeel val omdat hulle Hom nie soek nie, en Hom nie raadpleeg nie... (Sef. 1:6; Hebr. 10:38).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volgens 1 Joh. 4:6 is dit die wat nie regtig die Here KEN nie, wat vir so 'n dwaling val!
(1Jn 4:6 - "Ons (m.a.w., dienaars vd Here) is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling").  Dit is deur DIE WAARHEID wat ons kan onderskei tussen of 'n lering uit die Gees van God is, en of dit 'n dwaallering is. Verder is dit ook juis op hierdie manier wat ons sien wie regtig die Here ken!, want die wat kies om nie ag te gee op die waarheid nie, of nie ag te gee op Jesus Christus se leringe nie, of nie ag gee op Sy koninkryk leringe nie..., wys dat hulle Hom nie werklik ken nie - en dit is hulle wat val vir dwaalleringe.

Jesus Christus het ook hierdie feit bevestig in Joh 15:14 - "Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel".  Vir die wat werklik die Here KEN, is dit dus glad nie moeilik om te onderskei watter prediker (leermeester, profeet, herder...) die Gees van die waarheid het, of wie onder die gees van dwaling is nie.  Ons moet kennis neem dat die "dwaling" spesifiek gestuur word aan die wat wel die waarheid hoor, maar dit verwerp!  So, dit verwys geensins na die wat onkundig is nie..., maar verwys na die wat KIES om NIE GEHOORSAAM te wees nie.  Daar is heelwat voorbeelde in die Skrif van "gelowiges" wat ongehoorsaam was aan die Here.  Koning Agab was so 'n vb. en is juis (deur die Here) blootgestel aan 'n leuengees omdat hy gekies het om nie ag te gee op die woorde van ware dienaars van die Here (soos Miga) nie, maar hy was heel tevrede met sy 400 sieners ("profete") wat net goeie dinge met hom gespreek het! - dinge wat hy graag wou hoor!  In die N.T. word ook verwys na mense soos koning Agab, en word beskryf as die wat nie ag gee op die gesonde leer nie, maar vir hulle leermeesters vergader om hulle in die gehoor te streel...(2 Tim. 4:3) Op dieselfde wyse het koning Agab nie van die profeet (siener) Miga gehou nie (en hom terloops gehaat) omdat Miga vir hom woorde van die Here gegee het WAT HY NIE WOU HOOR NIE (1Kon. 22:8). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is verskillende maniere waarop die Here mense antwoord wanneer hulle Hom raadpleeg - in die O.T. was dit bv. veral deur drome, of deur die Urim, of deur die profeet (1 Sam. 28:6; 1 Kon. 22:5,6; 2 Kon. 8:8; Jer. 21:2; 37:4,7...).  Profete was oorspronklik sieners genoem deur die mense van Israel en baiemaal, as iemand die Here wou raadpleeg, het hy na die siener (profeet) gegaan (1 Sam. 9:9)(of na die priester gegaan). Die siener se antwoord was onderwerp aan die Here se antwoord, en as die Here niks antwoord nie, dan het die siener ook nie 'n antwoord nie! Sommige van die wat sieners was in die O.T., was egter nie opreg nie en het geprofeteer volgens dit wat mense wil hoor (soos vb. hierbo-1 Kon. 22:8-13)(hulle het m.a.w. uit hulleself geprofeteer)- soos die "valse profeet" - hy gee voor dat sy woorde van die Here kom, maar dit is nie!.   

Maar ook nie almal wat "sieners" is in hierdie wereld, is natuurlik sieners van die Here nie - m.a.w. nie alle sieners raadpleeg die Here nie.  Daar is bv. "sieners" wat die dooies raadpleeg, en daar is die wat afgode raadpleeg (2 Kon. 1:2), en die wat geeste wat waarsê, raadpleeg (Jes. 8:19).  Gelowiges word beveel om niks met sulke sieners te doen te he nie (Deut. 18:11; 2 Kon. 1:16; Hos 4:12; Jes. 8:19). WIE dit is vir wie ons raadpleeg, wys in wie ons ons hoop plaas. Waar kinders van die Here bv. hulle hoop plaas in afgode/afgodspraktyke of dooies of ander geeste, word hulle (geestelik) gesien as "mense wat hoereer" (want hulle verbreek hulle verbintenis met die Here, en verbind hulle aan 'n ander...)(Hos. 4:12). Daar is vandag baie vb.e hiervan onder sekere gelowiges wat hulle hoop plaas in afgodspraktyke met die doel "om gesond te word", of vir "geestesgesondheid", of "om balans en behoud in hulle dag te bring"....en allerhande redes. Dit is m.a.w. die plek wat hulle gaan RAADPLEEG vir antwoorde. Baie is onkundig en moet tot insig gebring word, maar ongelukkig, baie (gelowiges) wat wel kundig word en weet dat hulle moet wegbly van hierdie soort praktyke, steur hulle nie daaraan nie maar stap voort in hulle hardkoppigheid. Sulke gelowiges word beskryf as "opstandige kinders" in Jes. 30:1.  Sommige dink selfs dat hulle altwee kante kan raadpleeg, maar diesulkes sal gou uitvind dat die Here Hom nie altyd laat raapleeg deur die wat geestelike hoereer nie! (Eseg. 20:1-4,31). En omdat die Here hulle dan nie meer antwoord nie, veroorsaak dit dat hierdie mense nog verver verval! (soos met koning Saul gebeur het)(1 Sam. 28:7,16). Daar is vandag massas voorbeelde (en ongelukkig baie getuienisse) van Christene wat hulle hoop in heidense praktyke begin plaas het, en daarvandaan net meer en meer afvallig geword het van die geloof ...  Die ongeluk is dat hierdie gelowiges, as hulle hul nie bekeer van hierdie werke nie, die gees van dwaling gestuur sal word omdat hulle nie die Here soek en Hom nie raadpleeg nie, maar elders raadpleeg en vir hulle leermeesters vergader het wat hulle in die gehoor streel. En as hulle hierdie gees van dwaling gestuur word, is dit amper soos 'n vloek!, want dan sal hulle glo hulle is reg, terwyl hulle eintlik verkeerd is...! 
_________________________________________________________________________________


GEDAGTE:


Verskeie skrifte verwys na 'n "gees van dwaling" sootgelyk aan die wat ons sien in 1 Kon. 22 (vd leuengees wat deur God gestuur is aan die 400 sieners).  Daar is heelwat valse profete in hierdie wereld wat hierdie dwaling teweeg bring. Dit is die ongehoorsame gelowiges (m.a.w. die wat nie ag gee op die waarheid nie, en vir wie dit gaan oor eie wil en nie oor die wil vd Here nie) wat die gevaar staan om blootgestel te word aan hierdie gees van dwaling, want sonder waarheid is daar geen vastigheid nie. Gelowiges wat ongehoorsaam is aan die waarheid, staan die gevaar dat hulle oorgegee word aan die verhardheid van hulle harte sodat hulle in hulle eie planne kan wandel (want dit is wat hulle eintlik wil doen) - dus dan "dwaal in hulle EIE OORLEGGINGE"... (Ps. 81:11,12; Jes. 29:9,14; Rom. 1:21) - dis amper soos 'n vloek!  Dit verwys na diesulkes wat, alhoewel hulle die waarheid ken, nie daaraan gehoorsaam is nie (Rom. 1:18,20,21,32) en/of die wat afgode RAADPLEEG (m.a.w. raadpleeg en hoereer agter afgode en afgodspraktyke aan)(Hos. 4:12; Rom. 1:23) - en dan stuur God vir hulle die gees van dwaling sodat hulle die leuen GLO.


Hierdie word ongelukkig vandag selfs te sien in sommige Christelike kerk, mense wat NIE DIE GESONDE LEER KAN VERDRA NIE, maar inval by hoe die wereld SIEN en HOOR. Sommige kerke is selfs besig om genadegawes en tyd met die Here te VERVANG met heidense praktyke soos joga en ander vorme van heidense meditasie, genesingspraktyke soos reiki, heidens-herhaling gebedspraktyke soos kontemplatiewe gebed, ens. Sommige is wel onkundig (wat terloops tot insig gebring moet word!), maar baie wat kundig is gee nie ag op die waarheid nie en is ongehoorsaam en stap dus in sonde tot die dood. Hulle is m.a.w. nie besig om die Here te raadpleeg vir antwoorde nie, maar besig om dit elders te soek, en dus besig om geestelik te "hoereer". (2Pe 2:1 - Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring).  In die N.T. is daar 2 skirfgedeeltes wat veral hierdie kwessie besonders aanraak, nl. Rom. 1:21-25,28 en 2 Thess. 2:10,11.  Sulke gelowiges gee voor dat hulle wys is, maar hulle het dwaas geword in hulle eie oorlegginge (Rom. 1:22), en wat dan gebeur is dat hulle later nie meer SIEN en HOOR nie! (Joh. 12:39-43) - en later deur die Here oorgegee word aan die begeerlikhede van hulle harte (oorgegee word aan hulle onreinheid)(Rom. 1:24) - dat hulle later dink hulle is reg, al is hulle verkeerd!  Vir so iemand om terug te kom op die pad is baie moeilik, want as hy glo hy is reg, AL IS HY VERKEERD (2 Thess. 2:11), gaan hy hom nie bekeer nie!  Dit veroorsaak dat hierdie gelowiges net meer en meer verval in afvalligheid en op die ou end "doen wat nie betaam nie" (Rom. 1:29-31).Rom 1:32 - "mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen"     2Pe 3:17 - "Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie".

______________________________________________________________________________

Maandag, 03 April 2017

Is die aarde rond?

Die aarde soos ons dit ken, is sowat 6000 jaar oud.  Die idee van 'n ronde aarde het eers in die laat 1800's (n.C.) ontstaan, en is nie heeltelmal dieselfde as wat mense geglo het vir meer as 5000 jaar nie! Tog, sou die aarde inderdaad plat wees soos wat oorspronklik geglo is, dan is dit ook nie te verkeerd om van 'n "aardbol" te praat nie, siende die Bybel verklaar dat die hemel soos 'n tent of koepel oor die aarde (grond) gespan is, asook dat daar dinge onder die aarde is (soos wat dit inderdaad geskets was op vroee kaarte), maar om die woord "aardbol" te gebruik is miskien nie so korrek nie!, want "aarde" is nie dieselfde as "skepping" nie!, Wanneer ons van "aarde" praat, verwys dit na die grond waarop ons woon (NIE die hemele of die onderwereld daarby nie). Wanneer ons praat van "aardbol", praat ons verkeerd.  Ons moet dus onderskei tussen  "skepping" (Mark. 10:6; 13:19; Rom. 1:20; 8:19-22; Kol. 1:15; Hebr. 9:11; 2 Pet. 3:4; Openb. 3:14)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-2.html), en "aarde", wat verwys na die grond-gedeelte waarop ons woon (Gen. 1:1,10,11,12,15,17,20,22,28,29,30;  2:7,19; 3:17,19;  Openb. 20:8;  21:24 ens.). "Die aarde" is nie dieselfde as "die skepping" nie.   So, die skepping kan miskien wel voorgestel word min of meer soos 'n bal, maar die vraag wat ons nou moet vra is of die grond waarop die mens woon rond of plat is?, en wat leer die Bybel hieroor?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
So, nou moet ons weer vra:  "Is die aarde rond"?  -  maar verstaan dat wanneer ons hierdie vraag vra, ons nie verwys na die skepping nie, maar eerder na die grond waarop ons woon.  Wanneer ons kyk na ou Hebreeuse kaarte van die skepping, dan wys dit vir ons hoe die vroee vaders die skepping verstaan het volgens Skrif en oorlewering. Die voorstelling van die Skepping volgens die Bybel, is nie heeltemal dieselfde as wat vandag in skole geleer word nie, kyk bv. na leringe rondom die ouderdom en ontstaan van die skepping....!  Alhoewel die voorstelling van die skepping volgens ou Hebreeuse kaarte lyk soos 'n aardbol, was die aarde (grond-) gedeelte plat geteken (nie op die ronding van aardbol nie, want dan sou ons in die hemel woon!...).

So, wat leer die Skrif regtig oor hierdie onderwerp? Die waarheid is dat nerens in die Bybel in soveel woorde verklaar word dat die aarde plat is nie......maar, daar word ook nerens verklaar dat die aarde rond is nie!  - Tog, volgens dit wat van die aarde beskryf word in die Skrif, wil dit eerder lyk of dit 'n "plat aarde" (nie plat "skepping" nie) voorstel. Moet ons ook in aanmerking neem dat baie van wat ons leer oor die skepping en die aarde, uit die boek van Genesis en nog ander Ou Testamentiese boeke kom - boeke wat deur Jesus Christus self ook as geloofwaardig beskou was!, en waaruit Hy gedurig aangehaal het tydens Sy leringe...  Vele "Christene" sien vandag die Tora as blote stories en het die Skeppingsverhaal in Genesis vervang met dit wat die wereld leer, maar as ons bely dat ons glo in die Here Jesus Christus en Sy woorde, behoort ons ook hierdie boeke as geloofwaardig op te neem (net soos Hy gedoen het). En moet ons ook onthou dat die Bybel se feite vasstaan en terloops keer op keer as reg bewys word!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIE OPDELING VAN DIE SKEPPING:
Ons weet dat, in die begin, alles ONDER WATER was, woes en leeg en donker...(Gen. 1:2).  
(1) Spr. 8:27 beskryf verder hoe God 'n kring (sirkel) afgetrek het op hierdie oppervlakte van die wereldvloed  (maar ons moet nie dink dat die woord wat in hierdie betrokke skrif gebruik word vir "sirkel" dieselfde is as die woord wat in die Hebr. gebruik word vir "bal" nie!, want wat hier met sirkel bedoel word, is amper soos wanneer iemand 'n sirkel met 'n kompas trek...).  Nadat Hy toe volgende die "lig" geskep het, het Hy 'n skeiding gemaak in hierdie waters (skeiding tussen waters en waters), en hierdie skeiding die "uitspansel" (hemel) genoem (Gen. 1:7,8) - daar is dus water bo die hemel (en natuurlik dan, bo die water bo die uitspansel, is God se troon...http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-4.html), en water onder die hemel (wat Hy op een plek versamel het, sodat die droë grond sigbaar geword het - en dit see genoem - Gen. 1:9,10). Die Skrif leer ook vir ons dat daar, behalwe die ander "dele" onder die aarde, ook water onder die aarde is (en terloops, al die waters word deur God beheer... (Job 38:7-11)(en God het ook hierdie feit van "water onder die aarde" bevestig in Eks. 20:4!). Die vraag is nou hoe hierdie prentjie van water bo die uitspansel en water onder die aarde ooreenstem met vandag se leerstellings?
(2) 'n Ander feit waarna ons moet kyk in die Skrif, is die van die uitspansel. Die woord UITSPANSEL in die Hebr. beteken "boog in die lug".  In ander woorde, dit wil voorkom of die hemel soos 'n boog oor die aarde gespan is -  en wel, natuurlik laat dit ons aan 'n bal dink!, maar nie "die aarde" wat rond is nie, maar die uitspansel wat rond sit bo die aarde - en vgl. ons hierdie inligting met ou Hebreeuse kaarte van die skepping, is dit presies hoe dit geteken was, 'n plat aarde met 'n boog bo-op. Bestudeer gerus ook Jes. 40:22 wat verduidelik hoe God die hemele "uitspan soos 'n dun doek en uitsprei soos 'n tent om in te woon", en verklaar ook die volgende:  -(Jes. 40:22a -  "Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane...").  Nog 'n interessante feit hieroor is in Job 37:18, wat verklaar dat die hemel "vas is soos ‘n gegote spieël"... 
(3) Nog 'n feit in die Skrif (maar wat tog heelwat verskillend geinterpreteer word), is die feit van 'n aarde wat vas is en nie beweeg nie. In die Bybel is daar verskeie verwysings na hoe God die aarde gegrond het (Ps. 102:25,26; Job 38:4), verwysings na die aarde se "fondamentklippe" en "hoeksteen" (Job 38:5,6; Jes. 24:18), en "pilare" vd aarde, en hoe die Here die aarde op hierdie pilare gevestig het (1 Sam. 2:8; Job 9:6; Ps. 65:3,4; 1 Sam. 2:8; Ps. 75:3), en hoe in die toekoms die Here die aarde sal laat sidder uit sy plek sodat sy pilare dril (Job 9:6-vgl. met Jes. 13:13 en Joel 2:10), en "dat die wêreld vasstaan!" (1 Kron. 16:30; Ps. 93:1, 96:10)...Kyk ook na  die woordgebruik in Jes. 44:24 - "hemel uitspan", maar aarde "uitsprei" ("spread abroad")!, en Jer. 10:12 - "wereld gegrond" en "hemel uitgespan"...  
(4) Nog 'n ander feit is die van die onderwereld, wat onder die aarde is - kyk ook die begrip "onderste van aarde" (Eseg. 26:20; 31:14,16,18; 32:24; Ps. 63:9; Ef. 4:9).  Met 'n bal-aarde prentjie kan hierdie baie problematies wees, siende ons dan nie weet "waar onder die aarde" is nie! ;  alhoewel, met 'n "bal-skepping" maak dit baie meer sin... http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-7.html
(5) Nog 'n feit in die Bybel is die feit dat God se woning nie op 'n planeet doer ver in die heelal is nie, maar dat dit  "bo die aarde" is...  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLGENS DIE SKRIF BESTAAN DIE SKEPPING UIT:

- Die aarde (dit wat
OP die aarde is, en dit wat 
ONDER die aarde is);  en
- Die hemel (die uitspansel):
(1)  dit wat LANGS die hemel is - m.a.w. waar die voels vlieg;  en
(2)  dit wat AAN die hemel is - m.a.w. die ligte: son, maan en sterre). Maar ons moet verstaan wat die Skrif bedoel met "hemel".  Hemel verwys nie slegs na dit wat direk bo ons is (m.a.w. waar die voels vlieg) nie, maar verwys ook na die deel waar die ligte is - en dan is daar natuurlik:
(3) die HOOGSTE HEMEL - m.a.w., waar God woon.  Daarom praat sommige van 'n 1ste hemel, 'n 2de, en 'n 3de hemel. Die eerste Christene het ook geglo in hierdie feit dat die hemele opgedeel is in verskillende dele, want Paulus verwys na die 3de hemel in 2 Kor. 12:2. Vgl. dit gerus ook met skrifte soos Luk. 3:22 waar God  vanUIT DIE HEMEL gepraat het, en natuurlik is Christus Jesus na die hemel OPgeneem en het gaan sit aan die regterhand van die Vader... (Luk. 24:51; Hebr. 1:3). Jesus Christus het self ook op verskillende geleenthede na hierdie verskillende dele van die HEMEL verwys: - die hemel waar die voels vlieg, die hemel waar die ligte is, en die hemel waar God se troon is (Matt. 5:34; 6:26; 8:20; 22:30; 24:29....). Jesus het ook hierdie feit van die aarde as die voetbank van God se voete, bevestig (Matt. 5:35), en verder verklaar dat die hemel Sy troon is (v.34). Nog ander skrifte verwys ook na die aarde as die voetbank van God se voete, soos Jes. 66:1; (Hand. 7:49 - "Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete......").  "Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus?" (Hand. 7:49).   Kyk ook na Psa 33:13,14 en Jes. 40:22:- "Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon". 'n Interessante bespreking is die van die toring van Babel...;  asook die vele voorbeelde van God wat uit die hemel praat...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Die SKEPPING (nie aarde nie) bestaan uit:
- dit wat OP die aarde is, en
- dit wat BO die aarde is (die uitspansel wat soos 'n boog gespan is bo aarde - (1)langs, (2)aan;  -en (3)die hoogste hemel), en
- dit wat ONDER die aarde is (die onderwereld)(en daar is ook o.a. water onder die aarde (Eks. 20:4)).  
Met hierdie feite in ag geneem, pas die prentjie van 'n bol aarde nie so goed nie (veral nie 'n aarde wat draai nie)  - want waar is "bo" nou eintlik?  en waar is "onder"?  Terloops verklaar die skrif dat God die aarde "GEGRONDVES het" (Ps. 102:25,26), en dat die aarde fondamentklippe en/of pilare het, asook 'n hoeksteen! (Ps. 75:3,4; Job 38:6; 9:6)(en terloops, dat die hemel ook op pilare staan (Job 26:11)); alhoewel hierdie inligting deur sommige geleerdes nie as letterlik gesien word nie.  Tog, al sien baie hierdie tipe feite vandag as bloot beeldspraak, is dit tog duidelik volgens ou kaarte dat die voorvaders dit gesien het as letterlik bedoel.  Alhoewel die Skrif geensins verklaar dat die aarde plat is nie, wil dit tog voorkom asof 'n  plat-aarde (m.a.w. hier bedoel "grond", NIE "skepping" nie) voorstelling meer inval by wat die Skrif leer. 

Christene vir wie die waarheid belangrik is, moet verseker vandag skepties wees oor wat in skole geleer word oor die aarde en die skepping, want baie van dit wat geleer word is bloot op afleidings gebou en stem glad nie ooreen met wat die Bybel leer nie.

Dit sou dus skriftuurlik miskien meer korrek wees om te praat van 'n "bol" skepping (nie 'n bol-aarde nie)...
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-1.html